Partner EU

Our project Location Insights for Business Intelligence is co-financed by the European Union

VýzvaIX: Program podpory APLIKACE
Název projektu: LOCATION INSIGHTS FOR BUSINESS INTELLIGENCE
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026840
Plánovaná doba realizace: 8/2021 – 5/2023