Jak pomáhají vzpomínkové mapy CleverMaps v boji s koronavirem?

Aktuální neutěšená doba ukazuje kromě negativních dopadů koronaviru na naše životy i povzbudivé společenské jevy. V Česku se vzbudila obrovská vlna solidarity a vznikla mimo jiné iniciativa COVID19CZ. Skupina IT firem cítila, že pokud využije své know-how v práci s daty a moderními technologiemi, dokáže zásadně pomoci státu se zpomalením šíření nákazy. Ústřední aktivitou iniciativy je tzv. chytrá karanténa a vzpomínkové mapy, za jejímž vnikem i provozem stojí CleverMaps a Keboola.

Vzpomínkové mapy pro hygieniky

Naší hlavní zbraní je a vždy bude práce s lokačními daty a jejich vizualizací. Pro krajské hygienické stanice jsme už 20. března vyvinuli a spustili chytré trasování šíření nákazy koronavirem s využitím lokačních dat z telefonů a bank.

Díky pokročilé analýze dat vytváříme se souhlasem nakaženého vzpomínkovou mapu, ukazující přehledně kde a jak dlouho se v posledních až 3 týdnech pohyboval. Hygienici tak nejsou odkázaní na paměť nakažených a zabývají se jen kritickými momenty a místy, kde se mohla nákaza šířit na jiné lidi. Mohou tak upozornit všechny, kteří mohli s nemocí přijít do styku a nařídit jim tzv. chytrou karanténu (tzn. cílenou karanténu). Ta by snad mohla nahradit plošná opatření, která ochromila celou ekonomiku.

Jak to celé funguje?

1.   Hygienické stanice a operátoři speciálně zřízeného call centra (s naším software) telefonicky kontaktují nakaženou osobu.

2.   Volaný je požádán o udělení výslovného souhlasu s využitím geolokačních údajů o pohybu jeho mobilního telefonu, případně platební historie.

3.   Analyzovaná data za poslední 3 týdny se vykreslí do přehledné vzpomínkové mapy v rozhraní CleverMaps.

4.   Pracovník call centra či hygienik prochází s nakaženým vzpomínkovou mapu, lokace a časy, kde se pohyboval a sestaví seznam kritických míst a osob, které navštívil, potkal, a kteří mohou být ohroženi.

5.   Výstupy z rozhovoru jsou ve strukturované podobě předány pracovníkům hygieny, kteří podnikají další opatření (možné uvalení do cílené karantény; vyslání dezinfekčního týmu na místa výskytu nakaženého).

6. Kritická místa s výskytem nákazy jsou dále zkoumána z pohledu ohrožených lidí, kteří se na místě vyskytovali ve stejnou dobu. S využitím dat od operátorů, bank a z mobilních aplikací mohou být ohrožení lidé notifikováni, že mohli přijít do kontaktu s nákazou.

7.   Lokační data musí být do 6 hodin od udělení souhlasu ze systémů smazána. V praxi jsou mazána okamžitě po uskutečnění hovoru.

8. Na správný průběh celého procesu dohlíží auditorská společnost PwC.

GDPR-friendly přístup

Při vývoji řešení jsme si dávali extrémní pozor na zachování soukromí všech zapojených. Vše stojí na základních hodnotách nařízení GDPR a můžeme všechny ubezpečit, že informace o pohybu lidí putují bezpečně jen mezi mobilními operátory a systémy telefonního centra. Základní podmínka je udělení souhlasu se zpracováním geolokačních údajů. Nejpozději do šesti hodin od udělení souhlasu musíme použitá data smazat. Obojí monitoruje zmíněný auditor.

Trasování nákazy v praxi

Systém má za sebou stovky úspěšných trasovacích hovorů a už během prvních dní prokázal potenciál vzpomínkových map a chytré karantény nahradit v budoucnu plošná vládní opatření či zákazy vycházení. K tomu ale bude potřeba ještě větší zapojení státu a hygienických stanic po celé ČR.

A jak vypadá práce se samotnou mapou? Podle velikosti bodu na vzpomínkové mapě je možné určit, jak dlouho se osoba zdržela v daném místě. Zobrazena jsou jen místa, na kterých se nakažená osoba vyskytovala minimálně 10 minut.

Trasování nákazy v praxi

Díky rozhraní CleverMaps se pracovník call centra může zaměřit na určité dny a časy. Spíše než čas kdy většina lidí doma spí ho bude zajímat zbytek dne, který je z hlediska šíření nákazy rizikovější.

Přesnost zaznamenané lokace

Žádná data nejsou dokonalá a každá naměřená pozice podléhá určité odchylce od skutečnosti. Průměrná přesnost dat operátorů je s odchylkou 500m, ve městech je to často jen do 200m. Bankovní data jsou vztažena k poloze platebního terminálu. To v kombinaci s upřesňujícím rozhovorem s volaným pro určení rizik přenosu většinou spolehlivě stačí.

Přesnost polohy

Reálnou velikost okruhu můžeme simulovat pomocí isolinií. Ta umožňuje sledovat jak vzdálenost vzdušnou čarou, tak i přibližné dojezdové nebo dochozí vzdálenosti ze kteréhokoliv bodu v mapě. Software navíc umožňuje z mapy vypnout nejméně přesné záznamy a zaměřit se pouze na polohy s minimální prostorovou odchylkou.

Trasování telefonních čísel

Mezi projekty Covid19CZ patří kromě chytré karantény a vzpomínkových map například vývoj open-source ventilačních jednotek pro české zdravotnictví CoroVent nebo vývoj aplikace eRouška, která uživatele, který se pohyboval v těsné blízkosti člověka pozitivně testovaného na koronavirus, automaticky upozorní notifikací.